Projekt

Nordliv

STREETLEGEPLADSEN


Lige over for den store trappe der leder op til Nordlandshuset skabes en plads belagt med røde tegl. Pladsen møbleres med bænke og inviterer til ophold. 

Ved siden af denne plads ligger streetlegepladsen med forskellige belægninger der inviterer til varieret aktivitet.
Tættest på opholdspladsen laves et felt med rød beton og der opbygges ramper som kan bruges til aktiviteter på hjul. Pladsen tiltænkes primært løbehjul, da disse er meget populære blandt børn, men vil også kunne bruges af skateboards. Der er i forbindelse med ramperne trin, der kan bruges til ophold.


Den eksisterende betontrappe, som vender mod cirklens centrum, bevares og udvides, så den indgår som et naturligt element på pladsen. Den filses i en rød farve og der lægges træsæder på udvalgte steder for at øge siddekomforten.Ved siden af pladsen til hjul, laves et område belagt med gummi. Her skabes aktivitetsmuligheder som gynger, klatrereb, balancebaner og træningselementer.


Det foreslås at energiscenen fra Folkemødet opsættes på pladsen permanent og at der i dens konstruktion opspændes klatrereb. Når der er folkemøde kan rebene afmonteres og seglet opsættes så scenen fungere som vanligt. Energiscenen vil på dette sted stå direkte modsat Domen og danne en fin kontrast og balance.


Ud over ”klatrescenen” vil der på pladsen blive opsat gynger, mini karruseller og et ruchetårn, som er aktiviteter, der typisk er meget populære for børn i alderen 5-10 år.


Op til det bløde felt med gummi er der et hårdere felt med gummi, som ligger på en mindre skråning. I dette felt etableres ruchebane, balancestubbe og et reb man kan trække sig op ad. Disse kan bruges både i forbindelse med træning og som legeelementer
for såvel større som mindre børn.