Om BIKC

Profil

Bornholms Idræts- & Kulturcenter hed indtil 2017 også Nordlandshallen.
Vi er en selvejende institution, der har til formål at drive et idræts- & kulturcenter i Allinge, beregnet til benyttelse af beboere og foreninger på Nordbornholm, fortrinsvis til idrætsudøvelse, men også til brug for egnens ungdomsarbejde, møder, udstillinger, kunstneriske arrangementer, m.v.


Bornholms Idræts- & Kulturcenter har en fantastisk beliggenhed. Der er udsigt ud over havet,
og vi ligger meget tæt på Kongeskærskolen som er Bornholms nordligste folkeskole.
BIKC ligger tæt på mountainbikeruter og Kampeløkkehavn.
BIKC er synlig fra kystlandevejen, som er den trafikale hovedpulsåre rundt på hele øen.
BIKC har gode muligheder for udvidelse og udvikling, og ligger tæt på Allinge centrum.

BIKC indgår i og er en del af Folkemødet.

Bestyrelse


Carsten Grønning

Lene Frigaard

Nicoline Rosengreen Munk

Henrik Friis

Carsten Hæstrup

Kasper Flygare

Peter Kure

Allan Stenbye

Lars Gornitzka

Elisabeth A. P. Eriksen

.


Formand

Næstformand

Sekretær

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Suppleant