Projekt

Nordliv

BRK SLØJFER PLANER OM NYT BØRNEHUS MED BIKC


En vigtig del af Projekt Nordliv var regionskommunens beslutning om at bygge et børnehus i tilknytning til Bornholms Idræts- og Kulturcenter.


Bornholms Idræts- og Kulturcenter og Bornholms Regionskommune (BRK) arbejdede tæt sammen omkring projektering og planlægning med fokus på de mange positive synergieffekter ved at skabe arealer og rum til børnelivet på Nordbornholm.


Her følger et kort resumé af regionskommunens sagsfremstilling og den politiske behandling:


Da man i 2018 indgik politisk budgetforlig for 2019, blev det aftalt at planlægge for opførelsen af nyt børnehus i Allinge i 2021. 


Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet d. 6. november 2018 at udarbejde en procesbeskrivelse, som endte med at ændre en oprindelig plan fra at bygge ét samlet børnehus for Allinge og Tejn området til i stedet at bevare Tejn Børnhus og etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms Idræts- og Kulturcenter.


Af regionskommunens sagsfremstilling fremgik det bl.a. at der i en ny institution i Allinge bør være plads til 70 børneenheder, jf. befolkningsprognosen.

Det vil involvere store dele af udearealerne ved hallen.


En institution til 70 børneenheder vil koste regionskommunen 19,2 mio. kr. at opføre ifølge nøgletal. Årlig bygningsdrift anslås til være mellem 500.000 kr. og 550.000 kr. med reference til Nexø Børnehus og Trilobitten.


Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. januar 2019 at etablere dette nye børnehus i Allinge, og at det skulle ske i tilknytning til Bornholms Idræts- og Kulturcenter.

Mere om BRK planer


25.marts 2021: På et temamøde om Nordlivsprojektet blev kommunabestyrelsen præsenteret for projektforslaget, der er udarbejdet af Keingart Arkitekter, som sammen med BIKC og BRK tillige har forestået en omfattende brugerinddragelse af bl.a. personale og forældre i Børnehuset samt brugere i Kærnehuset.


27.maj 2021: Principbeslutning om at støtte projekt Nordliv i form af et nyt børnehus i Allinge til 70 børn, som bygges sammen med Nordlivshuset og støttes med 19,2 mio kr. Derudover besluttede kommunalbestyrelsen at lukke borgerhuset i Allinge, Kærnehuset.


27.juni 2022: Principbeslutning forlænges til udgangen af 2022. 


15.december 2022: Et flertal i kommunalbestyrelsen (A, V og Ø) beslutter under et lukket dagsordenspunkt, at trække Bornholms Regionskommune ud af samarbejdet i Projekt Nordliv, idet man finder det for vanskeligt at nå i mål.
Læs mere her