Projekt

Nordliv

Den anden ankomstvej til børnehuset går over legepladsen og er forbundet til den lille parkeringsplads for korttidsparkering, der ligger mod nord/vest over for børnehuset.

Når man kommer gennem indgangen fra legepladsen, ankommer man i et rummeligt vindfang, hvor der er adgang til tørreskabe, vaskemaskine
og tørretumbler.


Fra vindfanget kommer man ind i gangen hvor vuggestuen har sin garderobe. Til venstre i gangen ligger vuggestuestuen med direkte udsigt over havet og med direkte adgang til et udendørs uopvarmet krybebrum.

For enden af gangen ligger personaleområdet der indeholder et møderum, kontor, personalestue, the-køkken, personalearbejdsplads, toilet og garderobe.

BØRNEHUSET


Børnehuset ligger som sin egen afdeling af Nordlandshuset men deler køkken og motoriklandskab med resten af huset.
Børnehusets fællesrummet er desuden placeret, så det kan bruges af husets øvrige brugere, når børnehuset er lukket.


Der er tre adgangsveje til børnehuset.
For det første kan man ankomme gennem Nordlandshusets hjerterum og gå forbi køkkenet. Ad denne vej ankommer man direkte til børnehusets åbne lyse fællesrum der både har udsigt over havet og ud til legepladsen. Fællesrummet har en åben disk ind til køkkenet således at børnene kan dufte maden og deltage i madlavningen. Ønsker man
ikke sammenhængen, men ro i fællesrummet kan der med skydelåger lukkes af over disken. Der er ikke adgang for børnene til køkkenet, snak og samarbejdede foregår over disken.


Fællesrummet kan lukkes af mod resten af børnehuset så det kan bruges af andre brugere uden for børnehusets åbningstid. Det kan eksempelvis fungerer som børnecafé i weekenden hvor forældre og børn kan spise, være sammen og lege i tilknytning til husets øvrige faciliteter.
Fra fællesrummet er der en skydevægge som kan åbnes op til de to børnehavestuer, således at der i hverdagen kan skabes et sammenhængende rum mellem de to stuer og fællesrummet. Fra fællesrummet er der ligeledes adgang til garderobe for de to børnehavestuer.

Den tredje adgangsvej er ved Personaleområdet, der har sin egen indgang mod øst, således af personale og forældre, der kommer til samtale, kan ankomme, uden at skulle igennem de øvrige områder.


Tættest på stuerne og gangen ligger et møderum, der også fungerer som samtale- og grupperum. Mødelokalet har ovenlys og højtsiddende vinduer ind mod kontoret og ud mod gangen. Ved siden af dette mødelokale, placeret mod øst ligger institutionens kontor. Til højre for personaleindgangen ligger et arbejdsrum for de ansatte og over for dette, er der garderobe og toilet.


Yderst mod havet, ligger personalerummet med et the-køkken og et lounge område. Personalerummet har udgang til en overdækket terrasse med udsigt over havet mod øst. Alle vugge- og børnehavestuerne indeholder depot og toilet til børnene. Der er desuden en hems i børnehave stuerne, som kan bruges som legerum eller ekstra opbevaringsplads.


Fra fællesrummet og børnehavestuen mod Nord/vest er der direkte udgang til legepladsen via et overdækket område.


Fra vuggestuen er der direkte adgang til en overdækket terrasse der vender mod nord/øst og havet. Herfra er der adgang til krybberummet og videre ned på to lavere liggende plateauer der er beskrevet under udeområdet. Disse plateauer er indhegnet og fungerer som særskilt
legeplads for vuggestuen.

TEGNINGER OG INDRETNING BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
SLØJFER BYGGERI AF BØRNEHUSET


Bornholms Idræts- og Kulturcenter og Bornholms Regionskommune har arbejdet tæt sammen om at bygge et kommunalt Børnehus som en del af Projekt Nordliv.

Her var fokus på de mange positive synergieffekter ved at skabe arealer og rum til børnelivet på Nordbornholm.


Bornholms Regionskommune har 15/12-22 trukket sig ud af dette samarbejde.