Projekt

Nordliv

Ved siden af opholdsfeltet skabes en streetlegeplads der, med forskellige belægninger, skaber rum for forskellig aktivitet. Streetlegepladsen ligger præcist modsat Domen på cirkelperferien og danner et modspil og et samspil med Domen, der fremhæver og iscenesætter begge
dele.


Efter streetlegepladsen følger et forløb af felter der rækker ud mod havet og skaber et vandringsforløb med fokus på udsigten. Mellem stierne sås langt græs og vilde planter der skaber variation og biodiversitet.
Felterne vil stå som et blomstrende hav af varierende arter. Når der er folkemøde, eller andre større events, klippes græsset ned hvor der er behov for det og felterne danner rum for opstilling af telte og scener.


På modsatte side af cirkelperiferien ligger domen. Domen tilføjes forbindelsesstier der rækker helt ind til den centrale cirkel, og kobles dermed direkte op på pladsen i centrum. Domen tilføreres eventuelt
en ekstra åbning mod syd/vest, så den i højere grad vender sig mod cirklens centrum. I forbindelse med terrassen laves en luftpumpestation for cykler samt skabe til opbevaring af gear og tøj. I domen kan der
hentes vand, laves kaffe og der er adgang til toilet. Domen kommer til at fungerer som hotspot for ture på pladsen og ud i landskabet. Her kan folk på vandring og på cykel spise og få et hvil. De der har været på havet kan få et bad. Der bør laves en ny adgangskontrol der
sikrer at alle har spontan adgang.

CIRKELPLADSEN


På cirkuspladsen skabes en stor favnende cirkel der, med inspiration fra Domen, fragmenteres og opdeles i mindre buestykker som bevæger sig væk fra cirklens centrum. Radianer udgår fra cirklens centrum, som stier og opdeler området i mindre dele, der iscenesættes på forskellige vis.


Cirklen og radianerne rækker over vejen og binder Nordlandshuset sammen med Cirkelpladsen. Cirkler og radianer danner på samme måde forbindelse til Danchels anlæg. Cirklen fungerer som en dråbe i vandet, der spreder sine ringe med mindre og mindre intensitet som man kommer væk fra centrum.


Cirklen dannes af en sti belagt med røde tegl. Pladsen i cirklens sluttede form er klippet græs, der kan danne ramme om mange forskellige aktiviteter fra festivaller og loppemarkeder til rundbold.


Ud for Nordlandshusets hovedakse, laves et hastighedsnedsættende felt i vejen der binder huset og cirkelpladsen sammen.


På Cirkelpladsens første felt laves en opholdsplads, der om sommeren kan bruges som en udvidelse af cafeen, et møde- og hyggested. Herfra er der udsigt over hele pladsen og havet.

Efter domen, i det træbevoksede område, syd for Bertel Haarders vej, laves træbane med kurver og sving. Den kan bruges til mountainbike træning, som løbebane for børn, som balancebane for ældre og som hænge ud møbel under folkemødet.
Træbanen er en del af cirkelforløbet og forbinder vejen med terrassen ved domen. I fremtiden vil det være oplagt at skabe et MTB spor, der fører videre ud til Moseløkken og til Hammerknuden. En realisering og
placering ad sådan en rute ligger dog uden for dette projekt.


Det sidste felt på cirkelpladsen indrammes med et buestykke og udfyldes med langt græs og vilde blomster og kommer til at stå som modvægt til området på den anden side af cirklen med samme indhold.
Cirklen kommer med de fire hovedfelter til at fremstå inddelt i kvarte, hvor to modstående felter har samme karakter. To felter er grønne med græs og planter og to felter er belagte og indeholder mere tæt-programmerede flader med streetlegepladsen og Domen. Derved opstår den spænding og ro som netop dette sted kalder på.