Projekt

Nordliv

ANVENDELSE
De landskabelige elementer er udformet og placeret så de kan bruges på forskellig vis afhængig af sæsonerne.
Der er arbejdet videre med hensynet til Helårsbyen, Turistbyen og Eventbyen. Folkemødet er naturligvis en helt speciel event som der er taget særligt hensyn til.
Landskabet kan skifte anvendelse afhængig af hvilke aktiviteter der kan tilbydes i de forskellige sæsoner.

DE 7 LANDSKABSRUM


Der etableres syv landskabsrum:
Cirkelpladsen, Trappeterrassen, Legepladsen, Træningspladsen, Forløbet, Parkeringspladsen og Boldpladsen. De syv landskabsrum er forbundet og knyttet sammen til en helhed.

Mod vandet på Cirkuspladsen skabes Cirkelpladsen der er tilskuerområde for hovedscenen i eventsæsonen og som også bringes i spil i både turistsæsonen og i hverdagslivet.
Trappeterrassen forbinder Cirkelpladsen til Nordlands-husets østlige hovedindgang.
Her bevæger man sig på tværs af vejen og igennem et landskab i flere niveauer, på vej op til huset.

Det er her man hænger ud med en kaffe og nyder udsigten.

I tilknytning til Børnehuset ligger Legepladsen, der bruges af børnehuset i åbningstiden, men også er åben for offentligheden når børnehuset er lukket.
Træningspladsen er stedet hvor man kan dyrke udendørs fitness og ligger ved den vestvendte indgang.
Her mødes man til fysisk træning og højt aktivitetsniveau.
Forløbet er placeret på skrænten bag Nordlandshuset og giver adgang til de aktivitetsområder der ligger på plateauerne op bag ved hallen.
På plateauet umiddelbart bag hallen, hvor der er mindst udsigt, placeres Parkeringspladsen.
Fra den bevæger man sig ned til Nordlandshuset eller op til Boldpladsen hvor fodbold, tennis og petanque samles i et fælles miljø.
De enkelte landskabsrum bruges forskelligt, i hver af de tre sæsoner, men fælles for dem er det, at alle rum bruges i alle sæsoner.

CIRKELPLADSEN


På cirkuspladsen skabes en stor favnende cirkel der, med inspiration fra Domen opdeles i mindre buestykker som bevæger sig væk fra cirklens centrum og iscenesætter området.STREETLEGEPLADSEN


Lige over for den store trappe der leder op til Nordlandshuset vil vi skabe en plads med bænke og en streetlegeplads med foreskellige aktivteter. 

LEGEPLADSEN OG MOTORIKKEN


Vi vil lave en legeplads ved børnehuset, der deles op i fem forskellige områder tæt forbundet med motoriklandskabet og hvor inde og ude kan smelte fuldstændigt sammen.


TRÆNINGSPLADSEN
OG FORBINDELSEN TIL BOLDPLADSEN


Ud for fitnessområdet vil vi etablere et træningsområde med bokse til boksjump og barer i forskellige højder til styrke og smidighedstræning.

Vi vil skabe forbindelse til de bagvedliggende petanque-, tennis- og fodboldbaner med en oplyst udfordrings og træningsrute.