Projekt

Nordliv

FLEXOMRÅDET og ARKIVET


MANGE RUM I ET
I direkte tilknytning til Hjerterummet ligger fleks-området, der kan slås sammen med hjerterumemt, og fungere som et stort åbent sammenhængende areal f.eks. under folkemødet, til events, til koncerter eller til fællesspisning i såvel hverdags som turistsæsonen.


Fleks-området kan deles op i tre adskilte rum og der er særskilt adgang fra gangområdet til alle tre rum.


Det største rum ligger tættest på hjerterummet og er netto 88 m2. Fra dette rum er der adgang til depot under trappen og der er indbygget en skabsvæg med vand og vask. Her tænkes vintermalerne, med deres staffelier og udstyr, at holde til og det er ligeledes et rum, der kan bruges af børn på nordlandet til kreative aktiviteter. Ud over de kreative aktiviteter kan rummet også bruges til foredrag,
møder, klub-aktiviteter, mødre-grupper og mindre krævende fysisk aktivitet som stolegymnastik, yoga, rytmik mv.


Ved siden af dette rum ligger det mellem store rum på 36 m2 og det mindste rum på 30 m2. Disse to kan enten bruges sammen eller hver for sig. De indrettes med skabe til de enkelte brugergrupper ligesom brugergrupperne er med til at sætte deres præg på rummet. Her kunne eksempelvis opsættes pokalvæg, fotos af klubhold mv.

Rummene tænkes brugt som klublokaler, møderum mv.


Fra alle de tre fleksrum er der udsigt over havet og direkte udgang til terrassen foran huset.

TEKØKKEN
I tilknytning til fællesrummene og arkivet ligger et tekøkken som er åbent for alle brugere i huset.

Her kan man lave egen kaffe, varme en kage eller holde en øl kold, mens man spiller kamp.

I tekøkkenet er der et stort bord som kan bruges som uformelt mødested, klubstue og samlingsbord.
Intentionen er at skiftende brugergrupper kan indtage rummet gnidningsfrit primært uden booking.
Dog vil det være en fordel, hvis det kan reserveres, når der er ”åbent arkiv”.

ARKIVET

Ud til tekøkkenet ligger arkivet, der kan åbnes fuldt op med en foldevæg. Intentionen er, at arkivet skal udvikle sig mod at være et arbejdende værksted hvor der fortælles historier om Nordbornholm. Det være sig både historier om fortiden, om nutiden og - måske - om fremtiden.  Arkivet får dermed en vigtig formidlende rolle i lokalsamfundet overfor f.eks skolebørn, børnehavebørn, unge og voksne inklusive
lokale, turister, event deltagere mv.


Arkivet har, bag foldevæggen, en række arbejdsstationer med IT- udstyr, scannere og printere.
Der er sorteringsborde hvor brugerne kan sortere materiale der kommer ind, og lade det ligge fremme til næste gang, uden at der kommer andre til det.


Der er indbygget 150 hyldemeter opbevaring i form af kompaktmagasiner, samtr 15 hyldemeter specialbyggede reoler med plads til opbevaring og udstilling. Der installeres desuden specialdesignede tegnings-skuffer og hængeskabe.


Der indbygges to store skabe, der fungerer som telefonstjernernes udringningskontor. Herfra ringes der hver morgen, 365 dage om året, til ældre på Nordbornholm.


En speciel-designet indretning sikrer at arkivet opleves, som en homogen helhed i relation til resten af huset, og samtidig får mulighed for at opbevare det nødvendige. Når der ikke er brugere i arkivet, lukkes foldevæggen og der er ikke adgang for andre. Når arkivet er bemandet åbnes foldevæggen så forbipasserende kan se hvad der foregår, og komme i snak med de frivillige.


Under åbent arkiv, trækker arkivet ud og bruger te-køkkenets store mødebord og evt. fleks-lokalerne, når der er stort fremmøde. 


I gangen fra arkivet ud mod hjerterummet ophænges udstillingsskabe, hvor arkivet kan lave skiftende udstillinger.