Projekt

Nordliv

Der skabes:
ET NYT ANSIGT MOD HAVET OG CIRKELPLADSEN


Et nyt indgangsparti åbner huset mod havet og giver hallen et helt nyt udtryk. I huset placerer vi hovedparten af de nye funktioner, med udsigt over cirkelpladsen mod havet.


Et stærkt og bankende hjerte:
I centrum af bygningen placeres bygningens ”hjerterum”.
Det indeholder hovedindgang, cafe og informationen.
Hjerterummet kommer alle igennem, her kan man mødes og slå sig ned. Fra hjerterummet er der kontakt til de fleste øvrige rum i huset.


Huse i huset:
Hver ny funktion for sit eget ”hus i huset”. Husene præges af de primære brugergrupper således at de, når de flytter ind, føler at det er deres sted.
Derved kan historier og traditioner tages med ind i de nye rammer og bidrage til det nye fællesskab.

NORDLANDSHUSET


Vi vil omdanne Bornholms- Idræts og Kulturcenter til Nordlandshuset, for dermed at kunne samle for at dele,
at skabe samarbejder på tværs og at skabe liv i alle tre sæsoner. 
Følgende udfordringer er derfor blevet formuleret:

Udfordring #1:
Der skal deles så mange faciliteter som muligt.

Udfordring #2:
Så mange faciliteter som muligt, skal kunne bruges i alle tre sæsoner.

Udfordring #3:
Der skal være en oplevelse af enhed og fællesskab, samtidig med, at hver brugergruppe kan føle sig hjemme og føle at de har deres eget sted.

Udfordring #4:
Så mange som muligt skal have udsigt over havet og
cirkelpladsen.


Hovedidéen understøtter, at hver brugergruppe kan føle sig hjemme og føle at de har deres eget sted i fællesskabet.


Desuden understøtter formgivningen den storslåede udsigt, der ikke findes magen til i andre idrætshaller i Danmark.

FORBINDELSER FRA LANDSKABET TIL HUSET


Adgang til Nordlandshuset kan ske fra nord, syd og øst.
Mod øst fører en trappe og en rampe op til hoved-indgangen. En vej fører op til køkkenindleveringen og affaldsrummet. Fra denne vej fører en sti hen til børnehusets personaleindgang.

Foran Nordlandshuset er der langs hele vejen indbygget cykelparkering i skrænten.


Mod Nord er der adgang til børnehuset via en sti der leder over legepladsen. I tilknytning til stien er der, på den anden side af vejen, foreslået tidsbegrænset parkering i de perioder hvor der primært afleveres
og hentes børn. Der er desuden mod nord en direkte tilkørsel til porten i den eksisterende hals gavl. Denne adgang tænkes kun anvendt som flugtvej og som indlevering af stort materiale.


Mod syd er den eksisterede adgang til omklædnings-gangen og depotet uændret.
Ved indgang mod syd er er der etableret to handicap parkeringspladser.
På modsatte side af vejen findes en mindre p- plads.
Ved hallens sydlige indgang er der desuden etableret cykelparkering langs facaden til omklædningsrummene.


På plateauet over hallen er der etableret en stor parkeringsplads med mange pladser. Herfra er der trapper til boldområdet og til Nordlandshuset.


På boldplateauet er indkørslen bevaret, og der er etableret to handicapparkeringspladser.

HUSETS FUNKTIONER


Vi vil skabe let adgang til Nordlandshuset via en stor trappe mod øst, hvor man kommer direkte ind i husets hjerterum: Caféen.  Fra hjerterummet vil vi skabe direkte forbindelse

til alle funktioner.


HJERTERUMMET - CAFÈ & INDGANG


Husets hjerte bliver Nordbornholms mødested. Her ankommer man og kan sidde med udsigt over cirkelpladsen og havet.


Rummet bliver et levende dynamisk sted hvor alle mødes og livet pulserer. 

FLEXOMRÅDET


Flexområdet ligger i direkte forbindelse til Hjerterummet. Fleks-området kan deles op i adskilte rum med særskilt adgang, men skal også kunne slås sammen med hjerterumemt, og fungere som et stort areal til folkemødet, eller events i hverdagen eller turistsæsonen.

HALLEN, FITNESS OG MOTORIKOMRÅDE


Den eksisterende hal åbnes op mod hjerterummet og der tilføjes to store ovenlys som også indeholder hejsevægge, så hallen kan opdeles i tre rum.


I hallens nordlige ende vil vi tilbygge et motorikområde der inviterer til leg, træning og motorisk udfordring.