Projekt

Nordliv

#3 DE TRE SÆSONERS BY


NORDLIV har sit fundament
i helårsbyen, men favner
også
de to andre sæsoner:
Sommerens turisme og skuldersæsonernes events
- herunder
særligt
Folkemødet.

#2 SAMARBEJDER PÅ TVÆRS


Vi vil samarbejde på tværs
af foreninger, erhvervsliv og
kommune for at skabe et sted,
hvor der er mange anledninger
til at tage del og mødes.

#1 SAMLES FOR AT DELE


I stedet for mange spredte aktiviteter, der bruges sparsomt,
vil vi deles om fælles faciliteter.
På den måde kan vi løfte hinanden
og skabe et mødested for både
lokale og besøgende

TRE PRINCIPPER FOR NORDLIV

Projektet Nordliv handler om en radikal nytænkning af to markante steder på Nordbornholm: Bornholms idræts- og kulturcenter, som er rammen om det lokale idræts- og kulturliv og Cirkuspladsen, der er hovedscenen i folkemødet og danner ramme om mange andre events.


Udgangspunktet for projektet har været tre principper:


Princip #1: Samles for at dele
Princip #2: Samarbejder på tværs
Princip #3: De tre sæsoners by


Principperne berører en generel udfordring der kan observeres flere steder i Danmark, hvor en vifte af brugergrupper mødes på mange forskellige lokationer, i kun få timer om ugen. Det resulterer i omkostningsfuld drift og vedligehold af en omfattende ejendoms portefølje, og det opdeler borgerne i forskellige grupperinger, uden fælles referenceramme og tilhørsforhold.


Mange faciliteter anvendes stort set udelukkende fra september til maj, hvor foreningslivet kører. Der er derfor et stort potentiale i at udvikle faciliteterne, så de kan rumme flere brugergrupper, løse flere behov, skabe flere møder og bringes i anvendelse hele året.
Ambitionen er derfor at skabe et hus der fungerer lokalt, og som samtidig kan være et eksempel for andre.


EN INDDRAGENDE PROCES
Projektet sammentænker flere brugergrupper og funktioner i en helhed. Faciliteter skal deles og der skal opstå grobund for nye fællesskaber.

Målet er at både huset og pladsen kommer til at summe af liv og aktivitet fra morgen til aften hele året.


Denne type projekt, hvor så mange brugergrupper skal dele, kræver en lang og grundig samtale mellem parterne.
Projektet er derfor udviklet gennem et længere forløb med inddragelse af repræsentanter fra alle brugergrupper.
Først er et visionært og ambitiøst program blevet formuleret sammen med brugerne.
Dernæst er selve det fysiske projekt udviklet gennem en proces, hvor alle brugergrupper løbende er blevet hørt, har lyttet til hinanden og har bidraget med konkrete input til formgivningen.


I første omgang blev der præsenteret tre forskellige scenarier for en mulig fremtidig udformning. Efter brugernes påpegning af fordele og ulemper ved de enkelte scenarier blev der udformet en ny samlende syntese. Denne syntese blev fremlagt og kommenteret og er derefter blevet tilrettet.
Tilstedeværelsen af den mangfoldige brugergruppe har krævet at mange kompromiser skulle indgås. Brugerne på Nordbornholm vil tydeligvis hinanden og gør disse kompromiser mulige.