Projekt

Nordliv

NORDLANDETS LEVENDE MØDESTED

VI VIL SAMLES FOR AT DELE


Projektet Nordliv handlede om en radikal nytænkning af to markante steder på Nordbornholm: Bornholms idræts- og kulturcenter, som er rammen om det lokale idræts- og kulturliv og Cirkuspladsen, der er hovedscenen i folkemødet og danner ramme om mange andre events. Projektet er skrinlagt som konsekvens af, at Bornholms Regionskommune har trukket sig fra samarbejdet.


Bornholms Idræts- og Kulturcenter fastholder visionen og søger nye veje

Mange faciliteter anvendes stort set udelukkende fra september til maj, hvor foreningslivet kører. Der er derfor et stort potentiale i at udvikle faciliteterne, så de kan rumme flere brugergrupper, løse flere behov, skabe flere møder og bringes i anvendelse hele året. Ambitionen er derfor at skabe et hus der fungerer lokalt, og som samtidig kan være et eksempel for andre.  Projekt Nordliv bliver afsættet for nye sonderinger af samarbejdsmuligheder med interesserede aktører.


Læs mere om vores projekt under de fire hovedtemaer:

NORDLANDSHUSET


Vi vil skabe et helt nyt ansigt mod havet og cirkuspladsen med et indgangsparti der giver masser af lys.


I huset placerer vi hovedparten af de nye funktioner så de får udsigt mod havet.

Huset skal præges af de primære brugergrupper, så de føler at det er deres sted. 

LANDSKABET


Landskabet vil vi gerne medvirke til at udforme i 7 områder:
- Cirkelpladsen,
- Trappeterrassen,
- Legepladsen,
- Træningspladsen,
- Forløbet,
- Parkeringspladsen
- Boldpladsen.

De syv områder er forbundet og vil blive knyttet sammen til en helhed.


PRINCIPPERNE BAG PROJEKTET


Projektet sammentænker flere brugergrupper og funktioner i en helhed. Faciliteter skal deles og der skal opstå grobund for nye fællesskaber

Målet er at både huset og pladsen kommer til at summe af liv og aktivitet fra morgen til aften hele året.  Denne type projekt, hvor så mange brugergrupper skal dele, kræver en lang og grundig samtale mellem parterne.

#1 SAMLES
FOR AT DELE#2 SAMARBEJDER
PÅ TVÆRS#2 DE TRE SÆSONERS BYBØRNEHUSET


Børnehuset blev betragtet som Bornholms Regionskommunes opbakning til Projekt Nordliv.

Med kommunalbestyrelsens beslutning d. 15/12-2022 får Nordbornholm ikke noget kommunalt børnehus i projekt Nordliv.
Beskrivelse og inspirationstegninger er dog stadig tilgængelige indtil videre.