Projekt

Nordliv

TRÆNINGSPLADSEN


Ud for fitness, og i forbindelse med den indgang der vender mod parkeringspladsen og fodboldbanerne, etableres et træningsområde. Dette har via en overdækket terrasse og store foldevægge en direkte sammenhæng med fitnessområdet.
På træningspladsen etableres bokse til boksjump og barer i forskellige højder til styrke og smidighedstræning.
Derudover laves et ”frit gulv” hvor der kan laves kropsvægtsøvelser, trænes med løse vægte og kettlebells eller dyrkes crossfit.


Til området laves en opbevaringsreol/gearbank hvor man har adgang til forskellige træningsredskaber som måtter, kettlebells, medicinbolde, reb mv.


Området er ud over spontant brug også tiltænkt anvendt af forskellige hold f.eks. organiseret via fitnesscenteret.


BOLDPLADSEN


Eksperimenter med bold
På Boldpladsen er det intentionen at skabe et mangfoldigt aktivitetsområde hvor deltagere fra flere forskellige discipliner og aldersgrupper kan mødes og dele nogle af de samme faciliteter.


Der skabes et fodbold- og tenniseksperimentarium hvor forskellige boldfærdigheder kan trænes, og der kan spilles uformelt på pannabaner.
Det nuværende stadion ændres til træningsbaner i forskellige størrelser og tennisbanerne flyttes op til fællesskabet på dette niveau hvor også petanque placeres.


Det tidlige fodboldklubhus gøres mindre idet omklædnings-rummene nedrives. Det resterende hus med opholdsrum, køkken og toiletter omdannes til et åbent hus for alle brugere. Her kan både fodboldspillere, tennisspillere, petanquespillere og gæster bruge toilet og køkkenfaciliteter.


Terrassen danner et samlende centrum og forbinder sig til både fodboldeksperimentariet, tennisbanerne, petanquebanerne og fodboldbanerne.

Der opstår således et eget udendørs boldcentrum med en
stærk forbindelse til Nordlandshuset og Cirkelpladsen.

FORLØBET


Op mod parkeringspladsen og de bagvedliggende petanque-, tennis- og fodboldbaner etableres et oplyst forløb hvor man, ud over at bevæge sig ad almindelige trapper, kan bevæge sig af en udfordrings og
træningsrute.


På skrænten etableres balancestubbe, balance bomme, reb, ruchebaner mv. Ind over parkeringspladsen laves et felt i rød farve der anviser at gående har fortrinsret.


Forløbet møder Boldpladsen hvorfra der en storslået udsigt over cirkelpladsen og havet.
En fodboldgolfbane går herfra videre rundt i terrænet.


Der anlægges en løbebane langs fodboldbanerne, og på den nordlige ende af skrænten, etableres et udfordrings forløb. Man kan derved lave løbe- og opvarmningsrunder langs bagsiden af hallen, op af skrænten, langs boldbanerne, ned af skrænten osv.


Udgangspunktet for forløbene kan både være træningspladsen ved fitness og boldpladsen.